פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 General Enquiries

All Inquiries

 Sales, Upgrades & Domains

If you have any pre/after sales, domain or account related questions please open a ticket to this department. Otherwise please login to select a hosting support department.

 Billing

Billing Inquiries